you create, we ask


Intern-view je virtuální prostor nejen pro dialogy, v němž s Vámi sdílíme příběhy stážistů, kteří vyrazili do světa za architekturou.
Projekt vznikl z naší neustálé potřeby analyzovat svět. Jeho cílem je objevovat a inspirovat.

Z lásky k stážistům se ptáme my dvě, Eva Štrocholcová a Zuzana Krejčířová.
Velký dík si zaslouží technická podpora - Filip Sudolský.For our international friends:

Intern-view is a virtual space where we share the stories of interns who went abroad to experience adventures of architecture.
The project began with our constant need to analyze the world. Its aim is to discover and inspire.

For interns made with love by Eva Štrocholcová & Zuzana Krejčířová.
Big thanks to our technical support - Filip Sudolský.


Endless research approved by Sjeh collective © 2014